Oferta

• Mapy do celów projektowych
• Podziały nieruchomości gruntowych
• Wyznaczanie w terenie obiektów budowlanych (budynki, budowle, urządzenia podziemne)
• Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych (budynki, budowle, urządzenia podziemne)
• Geodezyjna obsługa inwestycji dla potrzeb inwestora
• Pomiary wysokościowe (niwelacja)
• Pomiary odkształceń i przemieszczeń obiektów budowlanych
• Specjalistyczne prace geodezyjne na wysokościach