Cennik
 •  Mapy do celów projektowych do 1ha,    1000 -1500 zł
            za każdy następny ha    300 – 650 zł
 • Tyczenie budynku (4 naroża),    900 zł
            następne (naroże)    50 zł
 • Tyczenie sieci uzbrojenia 100 m    400 zł
 • Inwentaryzacja budynku + przyłącza    1300 zł
 • Przyłącze do budynku (woda, gaz, energia, kanalizacja),    600 zł
            za każde następne przyłącze    200 zł
 • Inwentaryzacja budynku,    900 zł
            za każdy kolejny budynek    300 zł
 • Inwentaryzacja sieci podziemnej do 100 m,    800 zł
            za każde następne 100 m    300 zł
 • Infrastruktura małej architektury    40-140 zł / punkt
 • Inwentaryzacja studni kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych,    200 zł
            za każdą następną studnię    100 zł
 • Geodezyjna obsługa inwestycji,    1000 zł / dzień
             wg cen jednostkowych lub wg stawki za dzień    700 zł / dzień
 •  Podział nieruchomości (podział na dwie działki),    2 300 zł 
            każda następna wydzielana działka w zależności od stopnia trudności    300 – 700 zł /działkę
 •  Stabilizacja punktów granicznych (w zależności od ilości)    60-100 zł / punkt
 •  Wznowienie punktów granicznych działki o 4 punktach,    1 700 zł
              każdy następny punkt do 9 punktów granicznych,    200 zł

              powyżej 10 punktów    100 zł / punkt
 •  Ustalenie granic działki    2000 zł
 •  Rozgraniczenie nieruchomości (jedna granica do 2 punktów)    3 000 zł

 Podane ceny są cenami netto.